KAMPANIA

Kampania „Chroń dziecko w sieci” ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.

Kampania organizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet.

PIOSENKA I SPOTY

 

 

FILMY INSTRUKTAŻOWE

 

BROSZURA DLA RODZICÓW
INFO DLA MEDIÓW

KONTAKT

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa

 

 

TEL. / FAKS:

+48 22 616 02 68
+48 22 616 03 14

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa

 

 

TEL. / FAKS:

+48 22 380 82 00
+48 22 380 82 01